RADA FUNDACJI

Przewodnicząca

Pani Wiktoria Włodarczyk

Wiceprzewodnicząca Rady

Pani Joanna Wątor

Sekretarz

Pan Błażej Głowicki