Bezpieczne Miejsce

Bezpieczne miejsce dla spotkań z dziećmi rodziców po rozwodzie to przestrzeń, która zapewnia komfort, bezpieczeństwo emocjonalne oraz fizyczne zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców.

Co oferujemy:

  1. Neutralna lokalizacja: Miejsce spotkań jest neutralne i postrzegane jako sprawiedliwe dla obu rodziców.
  2. Monitorowanie: Miejsce jest wyposażone w system monitoringu, lustro weneckie ma to pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkich uczestników.
  3. Profesjonalna obecność: Zapewniamy profesjonalnego mediatora (psychologa, psychoterapeutę) lub pracownik socjalny, który może pomóc w zarządzaniu trudnymi sytuacjami i zapewnić wsparcie emocjonalne.
  4. Przestrzeń dla dzieci: Zapewniamy dzieciom przestrzeń do zabawy i spędzania czasu w bezpiecznym, przyjaznym środowisku.
  5. Prywatność: Zapewniamy prywatność uczestnikom spotkania, aby mogli swobodnie rozmawiać i spędzać czas ze sobą.
  6. Bezpieczeństwo fizyczne: Jest miejscem bezpiecznym, nie stwarzającym potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa dzieci.
  7. Ustalenia dotyczące zachowania: Uczestnicy powinni przestrzegać ustalonych zasad zachowania, które promują atmosferę szacunku i współpracy.
  8. Ograniczone możliwości kontaktu zewnętrznego: Zapewniamy ograniczoną możliwość kontaktu z osobami postronnymi, które mogłyby w jakikolwiek sposób zagrażać bezpieczeństwu uczestników spotkania.
  9. Dostępność wsparcia: Zapewniamy uczestnikom dostęp do wsparcia psychologicznego w przypadku, gdyby zajście jakieś trudności emocjonalne.