Szkoła dla Rodziców

Słowem wstępu…

Warsztaty odbywać w Siedzibie Fundacji Instytut Rozwoju i Równowagi nie rzadziej niż dwa spotkania na miesiąc. Siedziba mieści się przy ul. Jana Pawła II 32, 34-600 Limanowa. Chęć uczestnictwa w warsztatach można zgłosić pod nr tel 883 211 552.

Co o warsztatach.

Warsztaty „Szkoła dla Rodziców” powinny być elastyczne i dostosowane do potrzeb oraz sytuacji rodziców, którzy biorą w nich udział. Ważne jest, aby zapewnić interaktywne środowisko, w którym uczestnicy mogą zadawać pytania, wymieniać doświadczenia i ćwiczyć nowo nabyte umiejętności. Przydatne jest również dostarczenie materiałów i narzędzi, które rodzice mogą wykorzystać w codziennej opiece nad dziećmi.

Cele warsztatów.

Warsztaty „Szkoła dla Rodziców” to inicjatywa skierowana do rodziców, mająca na celu dostarczenie im praktycznych umiejętności i wiedzy związanej z wychowaniem i opieką nad dziećmi. To terapeutyczna praca nad rozpoznawaniem emocji u Siebie jaki również u Swoich dzieci. Co dziecko mówi nie mówiąc nic.

Oto kilka możliwych tematów, które mogłyby być poruszane podczas takich warsztatów:

 1. Komunikacja z dziećmi: Techniki skutecznej komunikacji, słuchanie aktywne, wyrażanie uczuć i potrzeb.
 2. Rozwój emocjonalny dziecka: Rozpoznawanie i radzenie sobie z emocjami u dzieci, nauczanie samokontroli.
 3. Metody wychowawcze: Omówienie różnych podejść do wychowania dzieci, w tym np. autorytatywne, permisywne, czy demokratyczne.
 4. Zarządzanie zachowaniem: Skuteczne techniki radzenia sobie z trudnymi zachowaniami, ustalanie konsekwencji.
 5. Edukacja seksualna: Jak rozmawiać z dziećmi o seksualności w różnych etapach ich rozwoju.
 6. Zdrowie i żywienie: Właściwe odżywianie, dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka.
 7. Edukacja cyfrowa i bezpieczeństwo online: Jak chronić dziecko przed nieodpowiednimi treściami w internecie, zasady bezpieczeństwa online.
 8. Rozwój umiejętności społecznych: Pomoc w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, rozwijanie umiejętności konfliktowe.
 9. Edukacja finansowa: Wprowadzenie do podstawowych zagadnień finansowych i oszczędzania.
 10. Tworzenie i utrzymanie zdrowych relacji rodzinnych: Budowanie wsparcia i zrozumienia w rodzinie, radzenie sobie z konfliktami.

Scenariusz zajęć

Przykładowy scenariusz dwugodzinnych warsztatów „Szkoła dla Rodziców” skoncentrowanych na temacie „Komunikacja z Dziećmi”:

Tytuł warsztatów: Komunikacja z Dziećmi: Słuchanie i Wyrażanie Uczuć

Czas trwania: 2 godziny

Cel warsztatów: Nauczenie rodziców skutecznej komunikacji z dziećmi, włączając w to umiejętność słuchania aktywnego i wyrażania uczuć.

Agenda:

 1. Rozgrzewka (15 minut)
  • Powitanie uczestników i krótka prezentacja prowadzącego.
  • Krótka zabawa, która pozwoli uczestnikom się poznać.
 2. Teoria Komunikacji z Dziećmi (30 minut)
  • Wprowadzenie do podstawowych zasad skutecznej komunikacji z dziećmi.
  • Omówienie znaczenia słuchania aktywnego i empatii w rozmowie z dzieckiem.
 3. Ćwiczenia w Parach (20 minut)
  • Podzielenie uczestników na pary.
  • Każda para będzie miała określony scenariusz sytuacji rodzic-dziecko, w której będą ćwiczyć umiejętność słuchania aktywnego i wyrażania uczuć.
 4. Dyskusja i Refleksja (20 minut)
  • Uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami z ćwiczeń.
  • Prowadzący moderuje dyskusję i wskazuje na kluczowe elementy skutecznej komunikacji.
 5. Przerwa (10 minut)
 6. Rola Wyrażania Uczuć (30 minut)
  • Omówienie znaczenia wyrażania uczuć w komunikacji z dziećmi.
  • Pokazanie przykładów zdrowego wyrażania emocji.
 7. Ćwiczenia w Grupie (20 minut)
  • Uczestnicy pracują w małych grupach nad wyrażaniem uczuć w określonych sytuacjach.
 8. Podsumowanie i Plany na Przyszłość (15 minut)
  • Prowadzący podsumowuje główne punkty warsztatów.
  • Uczestnicy dzielą się swoimi wnioskami i planami na wykorzystanie zdobytej wiedzy.
 9. Feedback i Zakończenie (10 minut)
  • Uczestnicy oceniają warsztaty i dzielą się swoimi spostrzeżeniami.
  • Prowadzący dziękuje uczestnikom za udział i zachęca do kontaktu w razie pytań lub dodatkowej pomocy.

Ten scenariusz jest jednym z wielu możliwych i można go dostosować do indywidualnych potrzeb