ZARZĄD FUNDACJI

Prezes

Pani Irena Maria Szewczyk

Wiceprezes

Pan Mirosław Twaróg

Fundatorzy i Zarząd Fundacji

Instytut Rozwoju i Równowagi