SPECJALIŚCI

mgr Bartosz Wójcik – Psycholog, Psychoterapeuta Kraków

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie certyfikacji. Przyjmuje dzieci i młodzież od 10 r.ż. oraz dorosłych.

Absolwent Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, w ramach której ukończył specjalizację z Psychologii Sportu, pod kierunkiem prof. Jana Blecharza. Psychoterapeuta Psychodynamiczny, ukończył akredytowane Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, obecnie w trakcie procesu certyfikacji.

Od 11 lat psycholog Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, oraz konsultant w pozostałych oddziałach Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego. Inicjator i współprowadzący szkolenia oraz warsztaty z zakresu kompetencji miękkich dla personelu szpitala. Współzałożyciel, psycholog/psychoterapeuta Szpitalnego Punktu Konsultacyjnego, działającego przy szpitalu w Limanowej. Psycholog/psychoterapeuta w Hospicjum Domowym w Skrzydlnej. Współzałożyciel i prezes Fundacji „Instytut Rozwoju i Równowagi”.

W przeszłości psycholog w Poradni Psychologicznej dla Dorosłych oraz Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży „KapiMed” w Limanowej; psycholog i psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego Krakowskiego Zespołu Zdrowia Psychicznego „Medinorm” oraz Psycholog Konsultant w trzech edycjach programu (2015r., 2016r., 2017r.): „Profilaktyka depresji i rozpowszechniania postaw prozdrowotnych w obszarze zdrowia psychicznego. Program edukacyjny dla mieszkańców województwa małopolskiego”, w ramach współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie.

Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci, poza psychologią pasjonujący się walkami wschodu (w przeszłości instruktor, wieloletni zawodnik, menadżer oraz członek Polskiej Kadry Narodowej Taekwondo WTF), snowboardem ekstremalnym oraz muzyką.

Mirosław Twaróg – Instruktor Terapii Uzależnień

– Absolwent Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień w Krakowie. Ukończył szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych form diagnozowania oraz terapii uzależnień i psychoterapii członków rodzin pod nazwą „Studium Psychoterapii Uzależnień” w zakresie instruktora terapii uzależnień.

Praktyki instruktorskie odbywał w Prywatnym Centrum Terapii Uzależnień w Koninkach, Poradni Zdrowia Psychicznego w Limanowej, Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku oraz Szpitalu Powiatowym Imienia Miłosierdzia Bożego w Limanowej.

Uzyskał rekomendacje superwizyjne w zakresie instruktora terapii uzależnień.

– Instruktor w zakresie „Krótkoterminowej Terapii Par – proces zdrowienia w uzależnieniu” w Krakowie.

– Współzałożyciel i pomysłodawca Szpitalnego Punku Konsultacyjnego.

Inicjator i współprowadzący, warsztaty z zakresu, kompetencji miękkich, komunikacji interpersonalnej i profilaktyki uzależnienia behawioralnego i niebehawioralnego na teranie województwa małopolskiego, jak i poza.

– Współzałożyciel Fundacji Instytut Rozwoju i Równowagi, której celem jest wszechstronna działalności w sferze ochrony i promocji zdrowia, nauki, oświaty i edukacji oraz wprowadzania innowacji w tych dziedzinach, przede wszystkim na rzecz jednostki ludzkiej, jej dobrostanu psychicznego, fizycznego, intelektualnego i społecznego.

– Pomysłodawca i realizator projektu „Darmowego Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnienia i problemów natury psychologicznej w Limanowej finansowanego ze środków urzędu marszałkowskiego w Krakowie.

Student piątego roku Psychologii – Specjalność: psychologia kliniczna i osobowości na WSB – National Louis University w Nowym Sączu, w trakcie pisania pracy magisterskiej.

– Prywatnie miłośnik koni i wędrówek pieszych po Beskidzie Wyspowym, basista, muzyk.

– Instruktor hipoterapii, instruktor jazdy konnej – kurs ukończony w Stowarzyszeniu Rozwoju Sportu i Kultury Fizycznej w Nowym Targu.

Na co dzień kładzie nacisk na rozwój osobisty, starając się podnosić kwalifikacje zawodowe w dziedzinie pomocy terapeutycznej i psychologicznej.

Wiktoria Włodarczyk

Zofia Marcisz

Anna Podgórna – Trener Biofeedback

Joanna Wątor – Trener Biofeedback