Biofeedback

 • Trening Easy Biofeedback polepsza koncentrację, skupienie, uwagę. Pozwala szybciej i lepiej wyciszyć i zrelaksować się oraz nauczyć się panować nad emocjami. Jest to przyjemna forma treningu skierowana dla szerokiej grupy użytkowników. 

Biofeedback jest skutecznym treningiem stosowanym m.in. przy:

 • problemach w uczeniu się
 • specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu 
 • problemach w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • impulsywności i agresji oraz zaburzeniach zachowania
 • problemach koncentracji uwagi
 • zachowaniach buntowniczych, wypaleniu zawodowym u kadry menadżerskiej
 • potrzebie podwyższenia aktywności poznawczej i możliwości intelektualnych u studentów w czasie sesji egzaminacyjnej
 • zaburzeniach nastroju
 • przy uprawianiu sportu
 • problemach z emocjami

Zastosowanie:

 • trening w trudnościach szkolnych,
 • edukacja włączająca, wyrównywanie szans edukacyjnych
 • wspomaganie umiejętności uczenia się
 • wspomaganie nauki języków obcych
 • wsparcie konkretnych sprawności i obszarów: czytanie, pisanie, logiczne myślenie, rozwój mowy, funkcje słuchowo-językowe, komunikacja werbalna, motoryka, koncentracja, pamięć

Dla kogo:

 • dla dzieci z problemami szkolnymi: zaburzeniami uwagi, koncentracji
 • dla dzieci z problemami w czytaniu i pisaniu 
 • w przypadku problemów z mową 
 • dla osób żyjących w stresie
 • dla uczących się języków – przygotowanie ucha do nauki języków obcych

Rezultaty:

 • polepszenie koordynacji ruchowej,
 • lepsze radzenie sobie z emocjami,
 • zmniejszenie stresu,
 • zwiększenie koncentracji,
 • większa efektywność zapamiętywania,
 • spadek liczby popełnianych błędów ortograficznych,
 • zwiększenie umiejętności komunikacyjnych,
 • lepsze wykorzystywanie posiadanych możliwości

Poprawę funkcji stwierdzono w:

 • komunikacji  
 • rozpiętości uwagi 
 • poziomie frustracji 
 • rozumieniu tekstu czytanego 
 • jakości wypowiedzi /mowy 
 • pamięci 
 • ortografii 
 • dojrzałości