Produkty

* Biofeedback

(więcej w zakładce Badania Naukowe)

* Interwencja kryzysowa

* Konsultacje psychologiczne

* Konsultacje psychiatryczne

* Konsultacje logopedyczne

* Psychoonkologia

* Psychoterapia / terapia uzależnień

* Pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy

* Pomoc psychologiczna w przypadku “zdarzeń masowych”

* Pomoc psychologiczna dla pracowników medycznych

* Pomoc psychologiczna dla pracowników służb mundurowych

* Grupy wsparcia

* Grupy Balinta

( radzenie sobie ze stresem, profilaktyka wypalenia zawodowego )

* Testy psychologiczne

* Mediacje / negocjacje 

* Procesy rekrutacyjne

* Szkolenia, warsztaty

( z zakresu kompetencji miękkich )

* Prelekcje

* Psychoedukacja